arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Volumeetrilise udu renderdamine
Nimi Siim Raudsepp
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli kirjeldada udu füüsikalist käitumist looduses ja koostada algoritm udu implementeerimiseks arvutigraafika rakendustes. Töö raames on koostatud volumeetrilist udu renderdav rakendus Unity mängumootoris. Töös hinnatakse loodud rakenduse jõudlust ning analüüsitakse tulemusi. Samuti tuuakse töös ettepanekuid volumeetrilise udu renderdamise täiustamiseks tulevikus.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad