arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Programmeerimise algkursuste eksamid
Nimi Kristen Kotkas
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöös uuritakse, millised on erinevate programmeerimise algkursuste eksamid. Selleks antakse teaduskirjanduse põhjal ülevaade teemadest ja programmeerimiskeeltest, mida õpetatakse programmeerimise algkursustel. Seejärel tuuakse kirjandusest välja erinevad eksamites kasutatavad küsimuste liigid ning võrreldakse erinevaid eksami läbiviimise vorme. Bakalaureusetöö lõpus antakse ülevaade Tartu Ülikooli e-kursuse „Programmeerimise alused II“ lõpueksami teinud osalejate tagasisidest sooritatud eksami kohta.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Marina Lepp, Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta 2018
PDF