arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Bitcoini skaleerimine spetsialiseerumise abil
Nimi Oliver-Matis Lill
Kokkuvõte Bitcoin on noor krüptoraha, mille populaarsus on viimaste aastatega hüppeliselt kasvanud. Praeguste trendide jätkumisel ootavad Bitcoini ees tõsised skaleerimisprobleemid.
Selles uurimistöös esitame uue arhitektuuri Bitcoini-suguste krüptorahade jaoks, mis võimaldab edukalt Bitcoini skaleerida. Meie skeem toetub uut tüüpi võrgutippudele, nimelt kontrollijatele, mis kinnitavad tehinguid ja tuvastavad raha topeltkulutamist.
Me esitame süsteemi, mis toetub kahendpuudele ja
pseudojuhuarvugeneraatoritele ning võimaldab tehinguid jaotada kontrollijate vahel nii, et nende individuaalne töökoormus on väike, aga kogu süsteem saab lõpuks korralikult läbi kontrollitud.
Me esitame ka mehhanisme, millega kontrollijad ja teised tipud saavad koostööd teha, et uusi blokke esitada ning kinnitada andmete usaldusväärsust.
Viimasena analüüsime meie süsteemiga juurde tulevaid praktilisi kaalutlusi ja rünnakstsenaariume ning pakume viise, kuidas neid lahendada.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vitaly Skachek
Kaitsmise aasta 2018
PDF