arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Protsessori valimine lauaarvutisse jõudlustestide ja mängude testimise põhjal
Nimi Andri Poolakese
Kokkuvõte Käesoleva töö eesmärgiks on anda teadmisi, mille põhjal valida protsessorit video renderdamiseks, mängude mängimiseks või mängude streamimiseks. Töös võrreldakse kahe erineva mängu jõudlust, video renderdamise jõudlust ning mängupildi streamimise jõudlust kuuel erinevalt protsessoril. Töö lõpuks leiti, et video renderdamisele ja mängupildi streamimisele aitab põhiliselt kaasa suurem tuumade arv koos suurema lõimede arvuga. Mängude mängimise puhul tuli välja, et suurem tuumade ja lõimede arv ei anna oluliselt jõudlust juurde, kui protsessor on juba vähemalt neljatuumaline. Kui protsessor on juba neljatuumaline, siis põhiline jõudluse kasv saavutatakse kõrgema taktsageduse arvelt.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Benson K. Muite
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad