arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Toitumisnõustaja veebirakendus
Nimi Henri-Martin Jaakson
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärgiks on luua veebirakendus, mis muudab toitumisnõustamise nii nõustaja kui ka kliendi jaoks mugavamaks ja lihtsamaks.
Rakendus on jaotatud kliendi ja nõustaja osadeks. Kliendi osa võimaldab kliendil sisestada tarbitud toiduainete andmeid, uuendada ja jälgida keha mõõtmeid ning näha kalorite ja makrotoitainete lubatud koguste piiride soovitusi. Nõustaja osa ülesandeks on vaatlusaluse kohta kasuliku teabe kuvamine, mille abil saaks lihtsalt jälgida kliendi progressi ning vajadusel teha tema toitumises muudatusi või täiendusi.
Töös tutvustatakse kasutatud tehnoloogiaid ning erinevate rakenduse osade arhitektuuri ja tööpõhimõtet.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ahti Peder
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad