arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Metaheuristika analüüs ümberjaotamise puhul
Nimi Vjatšeslav Antoškin
Kokkuvõte Ümberjaotamine on protsess, mille käigus paigutatakse ümber ringkonna piirid. Seda võib formuleerida kombinatoorse optimeerimise probleemina, et saavutada soovitud poliitiline eesmärk. Lahendusruum on selles olukorras hiigelsuur ja puuduvad teadaolevad meetodid järjepidevaks probleemi lahendamiseks. Metaheuristika on üks meetodeid, mis on välja pakutud probleemi lahendamiseks.
Käesolevas töös luuakse teste, et analüüsida metaheuristikaid ümberjoonistamise eesmärgil. Kaks implementeeritud simuleeritud lõõmutamise versiooni, mis on tuntud metaheuristika, on järgmised: järjestikune ja paralleelne.
Eelnevalt väljatoodud versioone analüüsitakse töös loodud testide põhjal. On näidatud, et simuleeritud lõõmutamist võib kasutada piirkonna ringkondade piiride ümberjoonistamiseks vähese arvuga ringkondade puhul, näiteks Iowa osariik, millel on 4 kongressiringkonda. Aga loodud simuleeritud lõõmutamise versioonid ei ole efektiivsed piirkondades, kus on suur arv ringkondi nagu New Yorki osariik, kus on 27 kongressiringkonda.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Benson Muite
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad