arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Sokraatiline juturobot
Nimi Jan Moppel
Kokkuvõte Vestlussüsteemid muutuvad iga päevaga üha populaarsemaks. Nad ei suuda veel suhelda inimestega sarnaselt teiste inimestega, kuid tehnoloogia arenguga saavad juturobotid tulevikus meie elu lahutamatuks osaks. Uute kommunikatsioonimeetodite rakendamine on nende arengu jaoks väga tähtis. Selles töös vaadeldakse sokraatilise meetodi kasutusvõimalusi vestlussüsteemides.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Taivo Pungas, Sven Aller
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad