arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Boot programmi portimine ja arendamine
Nimi Toomas Soome
Kokkuvõte See magistritöö kirjeldab projekti, mille eesmärk oli asendada illumos projektis aegunud boot programm alternatiivsega, mis võimaldab paremini toetada kaasaegseid ja tuleviku süsteeme ning mille arhitektuur võimaldab parenduste ja täienduste kirjutamist.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Meelis Roos
Kaitsmise aasta 2018
PDF