arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Hajutatud andmebaaside tehnoloogia ja pangaväline kohustuslik raporteerimine panganduses
Nimi Kristin Sõgel
Kokkuvõte Uurimus käsitleb kõigile osapooltele aja- ja kuluefektiivsuse ning globaalselt illegaalsete ülekannete vähendamise saavutamise võimalusi, kasutades pankade kohustuslike raporteerimiste protsessis asjaomastele asutustele finantskuritegude ja piiriülese maksuinfo teavitamisel, hajustatud andmebaaside, sealhulgas plokiahela tehnoloogiat.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta 2018
PDF