arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


OpenHAB-põhise targa kodu turvamine kasutajate autentimise ning autoriseerimise abil
Nimi Jesús Antonio Soto Velázquez
Kokkuvõte Asjade Internet ehk värkvõrk on dünaamiline ja heterogeenne keskkond, kus asjad koguvad erinevate ülesannete täitmiseks keskkonnast andmeid. Värkvõrgu rakendusvaldkondades nagu näiteks tark kodu kasutatakse harilikult operatsioonide täitmisel kasutaja privaatandmeid. Kui sellised rakendused on turvamata võrkudele avatud, muutub turvalisus oluliseks probleemiks.
OpenHAB on OSGi-põhine automatiseerimistarkvara, mis koondab kodukeskkonna seadmete andmeid. OpenHAB ei tee kasutajatele ligipääsu reguleerimismehhanismide kasutamist kohustuslikuks ning sõltub seega täielikult juhtmevaba võrgu turvalisusest.
Käesolevas lõputöös uurisime ning arendasime JSON Web Token’i-põhist tõendi autenturit Eclipse SmartHome platvormile, millel põhineb ka openHAB. Tõendi autentur on baasiks ligipääsu reguleerimismehhanismile. Lisaks esitleme kasutatavat volitusmudelit, mis võimaldab hallata kasutajate ligipääsuõigusi asjadele.
Saavutatud tulemused osutavad, et ligipääsu reguleerimismehhanismide rakendamine servlet-ide ja REST ressursside jaoks openHABi arhitektuuris on teostatav.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Satish Narayana Srirama and Danilo Gligoroski
Kaitsmise aasta 2018
PDF