arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Infotehnoloogiliste lahenduste kasutamine HD Forest ASi tugiteenuste efektiivsemaks muutmisel
Nimi Külli Hint
Kokkuvõte Käesolevas töös on kirjeldatud HD Forest ASi poolt kasutatavaid olulisi tarkvarasüsteeme ja nende vahelisi seoseid ning andmevooge. Seejärel on välja toodud töömahukamad abiprotsessid ja hinnatud aja- ja rahakulu nende protsesside teostamiseks ning uuritud tarkvarasüsteemide vahelise andmevahetuse arendamise võimalusi. Lõpetuseks on arutletud andmevahetuse arendamise otstarbekuse üle ja tehtud ettepanekuid tarkvarasüsteemide vahel andmete liikumise automatiseerimiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Indrek Sander, Kristi Nigul
Kaitsmise aasta 2018
PDF