arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebipõhine tööriist ennetava protsessijälgimise uurimise toetemiseks
Nimi Tõnis Kasekamp
Kokkuvõte Äriprotsesside ennustav seire üritab ennustada hetkel toimuva äriprotsessi lõpptulemust, kestvust või maksumust, kasutades selleks sündmuste logides leiduvaid eelnenud sündmuseid.
Käesolevas magistritöös kirjeldame veebirakenduse funktionaalsust (Nirdizati Research), mis võimaldab kasutajatel leida konkreetse sündmuste logi jaoks parima ennustava mudeli. Seda mudelit saab seejärel kasutada käimasolevate protsessidele ennustuste tegemiseks.
Nirdizati Research lubab kasutajal teha mudeli äriprotsessi järele jäänud aja, tulemuse või järgmise sündmuse ennustamiseks.
Rakendus pakub mudeli tegemiseks erinevaid konfigureerimise võimalusi ning võimaldab visuaalselt võrrelda genereeritud mudeleid. Rakendust on hinnatud haigla raviprotsessi sündmuste logi põhjal. Jõudluse hindamiseks on kasutatud finantsinstitutsiooni taotlusprotsessi logifaili.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Fabrizio Maria Maggi
Kaitsmise aasta 2018
PDF