arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kõrge väärtusega sihtmärkide avastamine
Nimi Anton Prokopov
Kokkuvõte Lõputöö kirjeldab automatiseeritud kõrge väärtusega sihtmärkide tuvastamist,
mille eesmärk on inimoperaatori töökoormuse vähendamine analüüsides etteantud videot. Selle magistritöö põhieesmärk on uurida üldist närvivõrkude mehhanismi ning olemasoleva eeltreenitud närvivõrgu tuunimine sobivate andmetega. Edasised närvivõrgu parameetrite korrigeerimised oli vaja teostada, et saavutada paremad tulemused kõrge väärtusega sihtmärkide tuvastamises reaalajas. Seda tüüpi süsteem on suuteline tuvastama erinevaid sihtmärkide klasse olenevalt sellest, mis andmetega süsteem oli treenitud. Uurimistöö oli fokusseeritud tuvastama kindlaid automarke ja mudeleid, aga tuvastatavaks objektiks saab olla ükskõik mis asi. Süsteemi võib potentsiaalselt rakendada järelvalves, piiripatrullis, loomade jälgimises.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Gholamreza Anbarjafari
Kaitsmise aasta 2018
PDF