arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ettevõtte Siav automaatse tekstiklassifikaatori täiustamine
Nimi Geraldine King Granada
Kokkuvõte Siav on ettevõte, mis pakub digitaalsete dokumentide haldamise- ja säilitamise- ning töövoogude juhtimisele keskenduvaid infotehnoloogiateenuseid. Üheks firma projektiks on ärilises kontekstis kasutatava automaatse tekstiklassifitseerimise teenuse loomine.
Antud lõputöö eesmärgiks on parandada praeguse klassifikaatori täpsust ja usaldusväärsust läbi tehislike närvivõrkude. Olemasolevat lahendust analüüsitakse ja selle kitsaskohtade parandamiseks pakutakse välja mitu edasiarendust, mis kasutavad lingvistilist eeltöötlemist ja tehislikke närvivõrke. Pakutud lahendused teostatakse ja nende jõudlust võrreldakse olemasoleva lahendusega. Lõpetuseks arutletakse väljapakutud lahenduse ja selle konteksti sobimise üle.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Fabrizio Maggi, PhD and Daniele Turato
Kaitsmise aasta 2018
PDF