arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mängu tegevuse lindistamisel põhinev tehisintellekti süsteem mitte-mängija tegelastele
Nimi Sercan Altundaş
Kokkuvõte Hästi optimeeritud mitte-mängija tegelased (MMT) on vastaste või meeskonna kaaslastena üheks peamiseks osaks mitme mängija mängudes. Enamus mänguroboteid on ehitatud jäikade süsteemide peal, mis võimaldavad vaid loetud arvu otsuseid ja animatsioone. Kogenud mängijad suudavad eristada mänguroboteid inimmängijatest ning ette ennustada nende liigutusi ja strateegiaid. See alandab mängukogemuse kvaliteeti. Seetõttu, eelistavad mitme mängijaga mängude mängijad mängida pigem inimmängijate kui MMTde vastu. Virtuaalreaalsuse (VR) mängud ja VR mängijad on siiani veel väike osa mängutööstusest ja mitme mängija VR mängud kannatavad mängijabaasi kaotusest, kui mänguomanikud ei suuda leida teisi mängijaid, kellega mängida. See uurimus demonstreerib mängulindistustel põhineva tehisintellekt (TI) süsteemi rakendatavust VR esimese isiku vaates tulistamismängule Vrena. Teemamäng kasutab ebatavalist liikumisesüsteemi, milles mängijad liiguvad otsiankrute abil. VR mängijate liigutuste imiteerimiseks loodi AI süsteem, mis kasutab mängulindistusi navigeerimisandmetena. Süsteem koosneb kolmest peamisest funktsionaalsusest. Need funktsionaalsused on mängutegevuse lindistamine, andmete töötlemine ja navigeerimine. Mängu keskkond on tükeldatud kuubikujulisteks sektoriteks, et vähendada erinevate asukohal põhinevate olekute arvu ning mängutegevus on lindistatud ajaintervallide ja tegevuste põhjal. Loodud mängulogid on segmenteeritud logilõikudeks ning logilõikude abil on loodud otsingutabel. Otsingutabelit kasutatakse MMT agentide navigeerimiseks ning MMTde otsuste langetamise mehanism jäljendab olek-tegevus-tasu kontseptsiooni. Loodud töövahendi kvaliteeti hinnati uuringu põhjal, millest saadi märkimisväärset tagasisidet süsteemi täiustamiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Margus Luik
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad