arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Reisiaegade ennustamine kasutades algpunkt-sihtpunkt maatriksit ja tehisnärvivõrke
Nimi Ayobami Adewale
Kokkuvõte Ühistranspordi kasutajad on tihtipeale huvitatud täpsest reisiajast seetõttu, et tõhusalt aega planeerida. Kuid ebaregulaarsete reisiaegade tõttu on seda üsna keeruline teha. Reisiaegade muutused võivad olla põhjustatud näiteks ilmastikuoludest, liiklusõnnetustest ja liiklusnõudlusest. Intelligentse transpordisüsteemi kaasamisega ühistranspordi süsteemi muutus hõlpsamaks bussireisi andmete kogumine, sealhulgas ka reisiaegade kogumine. Kogutud andmeid on võimalik kasutada tulevaste reiside prognoosimiseks, rakendades erinevaid teaduslikke meetodeid, näiteks Kalmani filtrit, masinõpet ja tehisnärvivõrke. Antud lõputöö eesmärgiks on luua tehisnärvivõrgu mudel, mis ennustab tiheda liiklusega teekonna reisiaega. Selleks kasutatakse algpunkt-sihtpunkt maatriksit, mis on koostatud sama teekonna kohta kogutud GPS informatsioonist. Ennustustäpsuse arvutamiseks kasutati antud lõputöös ruutkeskmist viga (RMSE). Tulemuste analüüs näitas, et antud mudel on piisav tegemaks tulevaste reisiaegade ennustusi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Amnir Hadachi, PhD.
Kaitsmise aasta 2018
PDF