arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Blockchaini häiriv jõud kindlustusvaldkonnas
Nimi Adefisayo Akande
Kokkuvõte Kindlustus on olnud globaalse majanduse võtmekomponendiks oma lisatasude suuruse, investeerimismahtude ja ennekõike oma isikliku ja äririski katva sotsiaalse ja majandusliku rolli tõttu. Aastate jooksul on antud sektoris olnud püsiv reform, kuid sellele vaatamata on kindlustuse tööstusharu jäänud suuremalt jaolt samaks oma ärimudeli ja toimimise osas. Seda sektorit domineerivad vahendajad, kes mängivad võtmerolli kliendi vajaduste mõistmises ja viivad selle kokku kindlale sihtgrupile mõeldud kindlustustootega. PwC poolt tehtud uuring raportis „Kindlustus 2020: Muutuse pööramine võimaluseks“ [1] võtab arvesse sotsiaalsed, tehnoloogilised, keskkondlikud, majanduslikud ja poliitilised faktorid ning viitab sellele, et kindlustuse sektoril on vajadus muutuda agentuuripõhisest jaotusmudelist kasutusepõhiseks ärimudeliks.

Antud uurimustöö uurib plokiahela tehnoloogiat ja selle häirivat mõju kindlustussektorile hinnates praegust äriprotsessi ja –mudelit ning seda, kuidas see tehnoloogia suudab antud mudeleid täiustada. Uurimustöö järeldusena pakutakse uut protsessi suunda kindlustuse tööstusharule rõhutades kliendile pakutavat parema väärtusega teenust, kus on kasutusel plokiahela tehnoloogia.

Võtmesõnad: plokiahela tehnoloogia, kindlustuse äriprotsess, jaotatud peaarvetehnoloogia
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Fredrik P. Milani
Kaitsmise aasta 2018
PDF