arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Suuremahuline tunnusehõive veebiandmetest
Nimi Madis-Karli Koppel
Kokkuvõte Veebiandmed on ajas muutuvad ning viis, kuidas neid esitatakse muutub samuti. Linkandmed on muutnud veebis leiduva info masinloetavaks.
Selles töös esitame kontseptsioonitõenduseks lahenduse, mis võtab veebisorimise andmetest linkandmed ja teostab nende peal tunnusehõivet. Esitletud lahenduse eesmärgiks on luua sisendeid masinõppe mudelite treenimiseks, mida kasutatakse firmade krediidiskoori hindamiseks. Meie näitelahendus keskendub toote linkandmetele. Me proovime ühendada
toodete linkandmed, mis esitavad sama toodet, aga pärinevad erinevatelt veebilehtedelt.
Toodete linkandmed ühendatakse firmadega, mille lehelt tooted pärit on. Informatsioon firmadest ja nende toodetest moodustab graafi, millel arvutame graafimeetrikuid.
Erinevate ajahetketede veebisorimisandmetel arvutatud graafimeetrikud moodustavad ajaseeria, mis näitab graafi muutusi läbi aja. Saadud ajaseeriatel rakendame tunnushõive arvutamist.
Loodud lahendus on planeeritud suurte andmete jaoks ning ehitatud ja disainitud skaleeruvust silmas pidades. Me kasutame Apache Sparki, et töödelda suurt hulka andmeid kiiresti ning olla valmis, kui sisendandmete hulk suureneb 100 korda.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Pelle Jakovits, Peep Küngas
Kaitsmise aasta 2018
PDF