arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Optilist käekirjatuvastust mõjutavad tegurid
Nimi Joonas Lõmps
Kokkuvõte Optiline kirjatuvastus viitab tehnikale, mis konverteerib trükitud, kirjutatud või prinditud teksi masinkodeeritud tekstiks, võimaldades sellega paberdokumentide nagu passide, arvete, meditsiiniliste vormide või tšekkide automaatset töötlemist. Mustrituvastus, tehisintellekt ja arvuti nägemine on kõik teadusharud, mis võimaldavad optilist kirjatuvastust.
Optilise kirjatuvastuse kasutus võimaldaks paljudel kasvavatel informatsiooni süsteemidel mugavat üleminekut paberformaadilt digitaalsele. Tänapäeval on optilisest kirjatuvastusest väljaskasvanud mitme sammuline protsess: segmenteerimine, andmete eeltöötlus, iseloomulike tunnuste tuletamine, klassifitseerimine, andmete järeltöötlus ja rakenduse spetsiifiline optimiseerimine.
See lõputöö pakub välja tehnikaid, millega üleüldiselt tõsta optiliste kirjatuvastussüsteemide täpsust, näidates eeltöötluse, iseloomulike tunnuste tuletamise ja morfoloogilise töötluse mõju. Lisaks võrreldakse erinevate enimkasutatud klassifitseerijate tulemusi.
Kasutades selles töös mainitud meetodeid saavutati täpsus üle 98% ja koguti märkimisväärselt suur andmebaas käsitsi kirjutatud jaapani keele hiragana tähestiku tähti.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Amnir Hadachi
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad