arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ülevaade automaatprogrammeerimise hetkeseisust
Nimi Giorgi Gogiashvili
Kokkuvõte Automaatprogrammeerimine või koodi genereerimine on teatud tüüpi arvutiprogrammide loomisviis, kus kood genereeritakse mõne tööriista abil, mis võimaldab arendajatel koodi kirjutada kõrgemal abstraktsioonitasemel. Selliste programmide rakendamine tarkvaraarenduse protsessis on hea viis programmeerijate produktiivsuse tõstmiseks, võimaldades neil keskenduda pigem käesolevale ülesandele kui implementatsiooni detailidele. Senises teaduskirjanduses on vaadeldud konkreetseid lähenemisi või meetodeid eraldi. Väga vähesed uurimustööd vaatlevad aga kogu valdkonna viimast taset. Käesolevas töös käsitletakse automaatprogrammeerimist olemasoleva kirjanduse süstemaatilise kirjandusülevaate meetodi abil. Töö teeb ülevaate teemaga seonduvatest algoritmidest, probleemidest ning uurmisvaldkonna avatud uurimisküsimustest ning võrdleb valdkonna hetketaset praktika hetketasemega. Vaaldeldud 37 asjakohasest uuringust tegelesid 19 automaatprogrammeerimise üldise määratlemise ja alateemadega. Kolmkümmend uuringut pakkusid välja konkreetse algoritmi või lähenemisviisi. Esitatud tehnikatest rakendati 2 praktikas. Viimasel ajal on automaatprogrammerimise fookus nihkunud programmide sünteesilt induktiivsele programmeerimisele, mille on põhjustanud läbimurded tehisintellekti valdkonnas. Mõistete ja alateemade määratlus on teadlaste vahel ühtne. Õigete spetsifikatsioonide sõnastamine ja piisava teabe andmine automatiseerimiseks on endiselt lahtine uurimisküsimus.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Siim Karus
Kaitsmise aasta 2018
PDF