arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Peatuste tuvastamine ja mobiilpositsioneerimise asukohatäpsuse parandamine
Nimi Tanel Kiis
Kokkuvõte Mobiilioperaatorid koguvad andmeid oma klientide tegevuse kohta mobiilivõrgus. Igal võrgusündmusel on viide mastile, mille külge oli seade parasjagu ühendatud. Teades mastide kattealasid, saab hinnata inimeste trajektoore läbi terve päeva. Nende trajektooride halva ruumilise lahutuse ja ajalise hõreduse tõttu on neist kasuliku informatsiooni eraldamine väljakutsuv ülesanne, mis vajab spetsiifilisi algoritmilisi lahendusi.
Trajektooridest paigalseisude tuvastamine on aluseks mitmetele küsimustele lahenduse leidmisele. Selles töös on uuritud ühte paigalseisude leidmise algoritmi ning on tuvastatud mõned selle puudujäägid. Nende puuduste parandamisel muutus algoritm märksa täpsemaks ja töökindlamaks.
Lisaks on uuritud trajektooride perioodilisuse kaasamise mõju mudelite asukohahinnangutele.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Toivo Vajakas
Kaitsmise aasta 2018
PDF