arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ethereumi baasil kinnisvara rakendus koos võltsimiskindla dokumendihoidlaga
Nimi Vladyslav Kopylash
Kokkuvõte Plokiahela ja nutilepingute tehnoloogia on võimelised muutma mitmeid tööstusharusid pakkudes hajutatud platvormi detsentraliseeritud rakenduste arendamiseks. Seejuures soovivad mitmed ettevõtted nutilepinguid kasutada äriprotsesside tõhustamiseks.
Käesolevas töös me esitleme juhtumiuuringut Singapuris tegutseva kinnisvara rendiga tegeleva ettevõtte kohta, mis integreeris plokiahela ühte oma protsessidest, kuid soovib kogu protsessi nutilepingusse tõsta.
Pärast ettevõtte äriprotsesside modelleerimist ning analüüsimist loome piloottarkvara, mille arhitektuur on hübriidne. Ethereumi nutileping integreeritakse traditsioonilisse tsentraliseeritud veebirakendusse. Peale selle tutvustame me võltsimiskindla dokumendihoidla põhimõtet ning lisame selle IPFS näitel pilootprojekti lahendusse.
Viimaseks arutleme potentsiaalsete tüüpprobleemide üle, mis võivad plokiahela rakenduse arendamisel tekkida. Pakume võimalikke lahendusi ning kaalume nende tagajärgi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Luciano García-Bañuelos
Kaitsmise aasta 2018
PDF