arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Autonoomsuse ja tõhususe kompromisside tuvastamine Ethereumi baasil arendatud kinnisvara rakenduses
Nimi Indrek Värva
Kokkuvõte Siiani on jagamismajanduse vahendusplatvorme arendatud tsentraliseeritud andmebaaside abil. Plokiahela esiletõus on aga ilmutanud uusi võimalusi, et muuta valdkonda võltsimiskindlaks ning vähendada vajadust vahendajate järele. Käesolevas töös uuritakse plokiahela kasutusvõimalusi kinnisvara rentimise protsessi näitel.
Täpsemalt, töös disainitakse lahendus Ethereumi abil ning teostatakse kolm järjestikust prototüüpi, et analüüsida andmete ning arvutuste tõstmist plokiahelasse. Tulemused näitavad, et detsentraliseerimisel tuleb teha kompromisse teostatavuse ning tõhususe vahel.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Luciano García-Bañuelos
Kaitsmise aasta 2018
PDF