arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Juhendamata masintõlge kasutades keeltevahelisi fraaside vektoresitusi
Nimi Andre Tättar
Kokkuvõte Praegused parimad masintõlke süsteemid saavutavad suurepäraseid tulemusi, kuid nõuavad tulemuste saamiseks suuri paralleelkorpusi. Palju tööd on tehtud, et saada häid tõlketulemusi väikese paralleelkorpusega keeltepaaridele, aga võrreldavaid tulemusi suurte paaralleelkorpusega keeltele pole saadud.
Selles töös ma pakun välja uudse süsteemi, mis teeb juhendamata masintõlget kasutades n-grammide(fraaside) vektoresitusi, mille abil õpitakse keeltevahelisi fraaside vektoresitusi.
Minu lahendus nõuab ainult ühekeelseid korpuseid. Ma raporteerin oma tulemused eesti - inglise - eesti keelepaari vahel. Arendatud süsteem ei tööta nii hästi kui loodetud, aga testide järgi võib öelda, et see töötab paremini kui, sõna-sõnalt otse tõlkida.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Mark Fishel
Kaitsmise aasta 2018
PDF