arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Sõltuvus mooduli suuruse, alternatiivkulu ja vigade vahel
Nimi Oluwatobi Samuel Omisakin
Kokkuvõte Selle lõputöö eesmärgiks on uurida, kas alternatiivkulu (AC) ja mooduli suurus viivad suurema vigade arvuni tarkvaraprojektis. Kasutades nelja tarkvaraprojekti – JQuery, Font-Awesome, ReactJS ja Atom – versiooniajaloost ja vearaportitest eraldatud andmeid, arvutame me nende alternatiivkulud. Seejärel kasutame me Kendalli korrelatsiooni, et uurida AC ja vigade ning mooduli suuruse (mõõdetuna koodiridades) ja vigade vahelise seose tugevust. Me leidsime, et moodulite suuruse ja vigade vahel on tugev korrelatsioon kõigis neljas tarkvaraprojektis. Samas AC ja vigade vaheline seos jäi tõendamata. Oma uurimusest järeldame, et tarkvaraprojekti kvaliteeditagamise tegevuste käigus tuleks suurtele moodulitele pöörata rohkem tähelepanu. Alternatiivkulu ei ole oluline vigade asukoha tuvastamiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Siim Karus
Kaitsmise aasta 2018
PDF