arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


BigSQL süsteemide võrdlusuuring
Nimi Victor Olugbenga Aluko
Kokkuvõte Elame suurandmete ajastul. Tänapäeval on olemas suurandmete töötlemise süsteemid, mis on võimelised haldama sadu terabaite ja petabaite andmeid. Need süsteemid töötlevad andmehulki, mis on liiga suured traditsiooniliste andmebaasisüsteemide jaoks. Mõned neist süsteemidest sisaldavad SQL keeli andmehoidlaga suhtlemiseks. Nendel süsteemidel, mida nimetatakse ka BigSQL süsteemideks, on mõned omadused, mis teevad nende andmete hoidmist ja haldamist unikaalseks. Süsteemide paremaks mõistmiseks on vajalik nende jõudluse ja omaduste uuring. Antud töö sisaldab BigSQL süsteemide jõudluse võrdlusuuringut. Valitud BigSQL süsteemdiega viiakse läbi standardiseeritud jõudlustestid ja eksperimentidest saadud tulemusi analüüsitakse. Töö eesmärgiks on seletada paremini lahti valitud BigSQL süsteemide omadusi ja käitumist.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Sherif Sakr
Kaitsmise aasta 2018
PDF