arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Bourse de France infosüsteemi kavandamine
Nimi Jaan Õmblus
Kokkuvõte Käesoleva töö eesmärk oli kavandada Bourse de France jaoks infosüsteem, mis oleks sobiv ettevõtte ärimudelile ning ühtlasi oleks kooskõlas sellistele äridele ja infosüsteemidele esitatavate regulatiivsete nõuetega. Bourse de France on Prantsusmaal käivitatav ettevõte, mis plaanib hakata vahendama ettevõtete osalusi Prantsusmaal, korraldama nende ettevõtete väärtpaberite ostu ja müüki. Mõeldud on aktsiabörsil noteerimata ettevõtteid.

Infosüsteem on Bourse de France jaoks vajalik konkurentsis püsimiseks ja õiguslikust keskkonnast tulenevate regulatiivsete nõuete täitmiseks. Ettevõtte majandustegevuse plaanitavat olemust ja spetsiifikat silmas pidades turul olemasolevat ning Bourse de France’le sobivat infosüsteemi tüüpmudelit ei eksisteeri. Seega oli vajalik infosüsteemi kavandamine ning ei olnud võimalik infosüsteemi hankida mõne tüüplahenduse omandamise teel.

Töö käigus koostati infosüsteemi aluseks olev äriprotsessi skeem, sellele tuginedes infosüsteemi funktsionaalsed ning mittefunktsionaalsed nõuded ja andmemudel. Tehtu praktiliseks eesmärgiks on anda loodud materjali prantsuskeelne variant mõnele Prantsusmaal paiknevale infotehnoloogia ettevõttele ja alustada läbirääkimisi infosüsteemi tellimiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2019
PDF