arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Rekursiooni käsitlemine selle õpetamisel
Nimi Carola Kesküla
Kokkuvõte Rekursiooni omandamist käsitlev (eestikeelne) algoritmidealane kirjandus on hõre. Käesolev töö uurib, kuidas Tartu Ülikool läheneb rekursiooni õpetamisele ja võrdleb seda Eesti ning välisülikoolide käsitlusega. Uurimus analüüsib, millised ülesanded rekursiooni tarvilikkusest märku annavad, milliseid tehnilisi oskusi tudengitega esitatud ülesannetega treenitakse ning milliste meetoditega õpetatakse tudengeid iseseisvalt rekursiooni rakendama. Töö eesmärk on parandada Tartu Ülikooli informaatikute valmisolekut kursuseks „Algoritmid ja andmestruktuurid“. Eesmärk saavutatakse pakkudes töö viimases peatükis välja komplekt ülesandeid, mis õppuritele vajaminevaid oskusi treenib.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ahti Peder
Kaitsmise aasta 2019
PDF lisad