arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebirakendus tööjõu kvaliteedikontrolli ankeetide täitmiseks ja statistika esitamiseks
Nimi Indrek Lään
Kokkuvõte Fujitsu Finland Oy vajab tööjõu kvaliteedi kontrollimiseks ning arendamiseks rakendust. Rakendus peab võimaldama töötajaskonna juhtidel töötajaid hinnata ja töötajatel kvaliteedikontrolli ankeete ning ankeetide põhjal koostatud statistikat kasutades eneseanalüüse teha. Turul pakutavad rakendused on kas liiga lihtsad ega võimalda põhjalikku statistilist analüüsi või hoopis ülemäära keerulised, kasutajaliides on piiratud kindlate keeltega või on rakenduste hind liiga kõrge. Töö raames luuakse veebipõhise rakenduse projekt ja rakenduse kontseptsioonitõestus vastavalt tellija soovidele, et need probleemid lahendada.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Helle Hein, PhD
Kaitsmise aasta 2019
PDF