arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Andmebaasi juhtimissüsteemi võimekuse mõõtmine
Nimi Vladislav Buivol
Kokkuvõte Käesolevas töös võrreldakse PostgreSQLi ja MariaDBi juhtimissüsteeme. Võrreldakse järgmiseid parameetreid: andmemaht, platvormi tugi ja turvalisus. Töö käigus mõõdeti jõudlust järgmistel andmebaasi juhtimissüsteemidel: PostgreSQL, MariaDB ja MariaDB, mille lähtekoodi oli muudetud. Jõudluse mõõtmiseks kasutati tööriista nimega HammerDB. Töö käigus kirjeldatakse andmebaasi juhtimissüsteemi seadistamist, jõudluse mõõtmise protsessi ja ette tulnud probleeme, nende lahendusi ja võimalikke põhjuseid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2019
PDF lisad