arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Delta õppehoone visualisatsioon - agentide loogika
Nimi Meelis Perli
Kokkuvõte Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab Delta õppehoone visualisatsiooni edasiarendust. Töös esmalt kirjeldatakse lähtekoodi algseisu ja selle parandusi. Töö põhiosas antakse töö käigus implementeeritud agentide loogika kirjeldus. Uus agentide loogika implementeeriti, et muuta agentide käitumist realistlikumaks ja parandada visualisatsiooni jõudlust. See saavutati kahekihilise rajaleidmise algoritmi implementeerimisega, eelnevalt arvutatud radade mõjutamisega ja agentide rühmitamisega. Töö lõpus kirjeldatakse arendatud rakenduse jõudlust ja töökindlust.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2019
PDF lisad