arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Postkvantkrüptograafia alused NIST standardiseerimisprogrammi põhjal
Nimi Helen Tera
Kokkuvõte Tänapäeval on andmeturve paljudes valdkondades määrava tähtsusega, kuid hiljutised edusammud kvantmehhaanika valdkonnas võivad tänased interneti turvaprotokollid ohtu seada. Kuna kvantvutid on tõenäoliselt võimelised murdma meie praeguseid krüptostandardeid, tekib vajadus tugevamate krüpteerimisalgoritmide järele. Viimaste kümnendite jooksul on postkvantkrüptograafia saanud palju tähelepanu, kuid siiani pole ükski postkvantkrüptograafiline algoritm standardiseeritud ulatuslikuks kasutamiseks. Seetõttu algatati NIST programm, mille eesmärk on valida uued krüptostandardid, mis säilitaks oma turvalisuse ka kvantarvutite vastu. Käesolev lõputöö annab ülevaate postkvantkrüptograafia erinevatest valdkondadest - võrepõhine, koodipõhine, räsipõhine ja mitmemuutujaline krüptograafia - kasutades näiteid NIST standardiseerimisprogrammist. Lõputöö eesmärk on koostada ülevaatlik materjal, mis annaks informaatika või matemaatika taustaga tudengile laiahaardelised algteadmised postkvantkrüptograafia valdkonnast.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dominique Unruh
Kaitsmise aasta 2019
PDF