arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Energiasäästliku uduandmetöötluse simuleerimine
Nimi Herman Meier
Kokkuvõte Nõudlus arvuti ressursside järele üha suureneb ning seega on vajadus vähendada energiakulu, et tagada arvutisüsteemide jätkusuutlikus. Praegused pilve- ja uduandmetöötlus arhitektuuride edasiarendamiseks on vaja ajajaotus- ja asetusalgoritme, mis arvestavad energiakuluga. Selles töös kirjeldatakse energiasäästlikkust pilve- ja uduandmetöötluses. Töös luuakse ajajaotus- ja asetusalgoritmid, mis maksimeerivad vabade seadmete arvu ning vähendavad seeläbi süsteemi energiakulu. Algoritme katsetatakse erinevates simulatsioonides. Simulatsioonide tulemusi analüüsitakse ja võrreldakse ning tehakse järeldused algoritmide kasulikkusest. Töö sisaldab ka lühikest ülevaadet sarnastest uurimustest.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta 2019
PDF