arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Icarus – reaalaja strateegiamäng kosmoses
Nimi Daniel Nael
Kokkuvõte Antud lõputöö kirjeldab kosmose reaalaja strateegiamängu Icarus arendust. Arvutimängu loomise eesmärgiks oli pakkuda mitmekesisust vastavas arvutimängužanris. Töös antakse ülevaade Icaruse mängudisainist ja implementatsioonist. Icaruse mängudisain loodi reaalaja strateegiamängu žanri ja mängudisaini põhitõdedele toetudes. Mängu testiti võimalike mängijatega, et leida probleeme ja hinnata kvaliteeti. Testimisel saadud tulemuste alusel on sisse viidud mõned parandused. Osa parandusi on kavandatud teha tulevikus mängu edasiarendusena.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2019
PDF lisad