arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Voxel-World – maailm kuubikutest
Nimi Markus Saarniit
Kokkuvõte Käesolevas bakalaureusetöös kirjeldatakse arvutimängu Voxel-World loomiseks kasutatud tehnoloogiaid ning erinevaid arvutigraafika võtteid nagu varju kaardistamine, võrestamine ja peegelduste renderdamine realistliku vee jaoks. Samuti kirjeldatakse teksti renderdamist OpenGL abil kasutades eelrasteriseeritud fonte.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2019
PDF lisad