arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Delta õppehoone visualisatsioon – visuaalsed efektid
Nimi Einar Linde
Kokkuvõte Käesolev töö kirjeldab aastal 2017 alanud Delta õppehoone visualisatsiooni projekti täius-tamist. Töö käigus optimeeriti visualisatsiooni valgustust ja loodi uusi ilmastiku efekte. Võrreldakse Unity mängumootori erinevaid valgustamise võimalusi. Lisati igasse hoone õp-peruumi oma valgustus, et oleks võimalik valgust sisse-välja lülitada. Loodi uued lume ja vihma efektid kasutades varjutajat. Töö lõppeb visualisatsiooni jõudluse testimisega ja visauaalste efektide testimisega kasutajate peal.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2019
PDF lisad