arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Fall - käigupõhine taktikaline rollimäng kuusnurksete mänguväljadega kaardil
Nimi Oliver Vinkel
Kokkuvõte Fall on käesoleva lõputöö raames loodud videomäng, mis implementeerib heksipõhise kaardi rollimängude seas unikaalsel viisil. Lisaks mängu implementatsiooni kirjeldusele annab käesolev lõputöö ülevaate korrapäraste tessellatsioonide kasutusest videomängudes. Edasi võrreldakse loodud mängu teiste heksipõhiste mängudega ning lõpuks analüüsitakse väiksel grupil läbi viidud testimise tulemusi ning hinnatakse selle põhjal mängu idee potentsiaali.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2019
PDF lisad