arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Programmeerimine, kasutades sümboolseid automaate ja muundureid
Nimi Jaagup Russak
Kokkuvõte Sümboolsed automaadid ja muundurid on lõplike automaatide laiendused, mis lubavad üleminekuid ka predikaatide ja funktsioonidega. Töö eesmärgiks on uurida ja anda ülevaade programmeerimiskeeltest, mis on ehitatud sümboolsetele automaatidele ja muunduritele. Peamiselt keskendutakse programmeerimiskeelele Bek, kuid antakse lühiülevaade ka kahest Bekiga sarnasest keelest Bex ja Fast. Töö annab ka ülevaate, milliseid programme on võimalik muundureid kasutades luua.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta 2019
PDF