arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Võrgutopoloogia visualiseerimine
Nimi Tanel Tomson
Kokkuvõte Võrguadministraatori hallatavas kohtvõrgus võib arvutite ja neid kohtvõrku ühendatavate võrgukommutaatorite arv olla suur. Kohtvõrgu topoloogiast ülevaate saamine võib muutuda tülikaks. Bakalaureusetöö eesmärgiks on luua lihtsasti kasutatav, eraldiseisev ja graafilist väljundit pakkuv töövahend võrguadministraatorile kohtvõrgu topoloogiast ülevaate saamiseks.
Töö raames kirjutati programm, mis küsib seadistatud võrguseadmetelt üle SNMP protokolli andmed tema naabrite kohta ja koostab seejärel veebilehe, kus kuvatakse seadmete topoloogia graafina. Rakenduse paigaldamine ja käivitamine on lihtne, vajalik ei ole mahuka võrguhaldustarkvara paigaldamine. Valminud rakendust testiti Cybernetica AS kohtvõrgus.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Meelis Roos
Kaitsmise aasta 2019
PDF