arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Nõudluse ennustamine nutikatele parkimissüsteemidele
Nimi Marten Jaago
Kokkuvõte Kiire areng infotehnoloogias on võimaldanud inimestel, kes ei ole antud ala eksperdid, luua täpseid masinõppe mudeleid, mis suudavad õppida olemasolevatest andmetest. Selliste mudelite rakendamine linnaplaneerimisel esinevatele probleemidele võib aidata luua paremaid elamistingimusi suurlinnades. Antud töö keskendub tehisnärvivõrgule, mis suudaks ennustada parkimisala hõivatust. Töö käigus välja töötatud mudeli integreerimine süsteemi, mis suunab inimesi parkimiskohtadele võiks anda väärtusliku toote, mis vähendaks liiklusummikuid ja parkimiskoha otsimiseks kuluvat aega.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Amnir Hadachi
Kaitsmise aasta 2019
PDF