arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Andmeteadlik vastavuse kontrollimine
Nimi Maksym Melnyk
Kokkuvõte Vastavuse kontrollimine on üks kõige tavalisemaid ülesandeid protsessikaeve valdkonnas. Vastavuse kontrollimise peamine eesmärk on kontrollida protsessimudeli vastavust sündmuste logidele selleks, et hinnata või kirjeldada kuidas registreeritud käitumine protsessimudelis kirjeldatud käitumisest erineb. Enamus olemasolevatest vastavuse kontrollimise tehnikaid põhineb kontrollvoolu perspektiivile. Käesolev lõputöö pakub välja tehnika, mis lisaks kontrollvoolule põhinevale tehnikale arvestab ka andmete perspektiivile. Väljapakutud lähenemisviis on implementeeritud tarkvaralise lahendusena, mis kasutab sisendiks BPMN mudelit ja sündmuste logi. Loodud tarkvara töörist on loodud kasutades programmeerimiskeelt Elixir. Lõputöö sisaldab samuti ka välja töötatud lahenduse tulemuslikkuse hinnangut.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Marlon Dumas, Thomas Baier
Kaitsmise aasta 2019
PDF