arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Programmeerimisülesannete lahendamisel tekkivate Thonny logifailide korrastamine
Nimi Villem Tõnisson
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö raames valmis Pythoni-programm Thonny programmeerimiskeskkonna koostatud logifailide korrastamiseks. Korrastamise all mõeldakse logifailide lahtipakkimist arhiivifailidest ning ülesannete kaupa eraldamist. Programm loodi eesmärgiga lihtsustada logide kontrollimist ainetes, kus kasutatakse Thonnyt, ja et lihtsustada logide korrastamist nende uurimiseks teadustöös. Käesolev töö annab ülevaate programmi võimalustest ja kasutamisest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eno Tõnisson, Heidi Meier
Kaitsmise aasta 2019
PDF