arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Delta õppehoone visualisatsioon – administratiivne tööriist
Nimi Daniel Kütt
Kokkuvõte Antud töös loodi Delta õppehoone visualisatsioonile administratiivne tööriist. Töö käigus restruktureeriti Delta õppehoone visualisatsiooni programm ning loodi lisaks kaks uut programmi: ASP.NET Core-l põhinev server ja Aurelial põhinev administratiivne tööriist. Serverile delegeeriti andmete kogumine ja töötlus, tööriista kaudu aga võimaldati visualisatsioonis kasutada enda andmeid ning visualiseeritavat kontrollida läbi veebirakenduse.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2019
PDF lisad