arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


IoT seadmete sõnumite dekodeerimise lihtsustamine kasutajaliidesega
Nimi Jan Durejko
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on kasutajaliidese loomine, kus oleks võimalik sisestada IoT seadme sõnum ja parameetreid valides näha ka tulemust loetava sõnumina. See lihtsustaks seadeldiste lisamist süsteemidesse, kus oleks vaja kuvada seadmetest tulevat infot. See oleks abiks iga päev arenevas IoT valdkonnas, kuna kiirendaks protsessi, mille käigus lisatakse uusi seadmeid ja see omakorda jätaks aega tegeleda uue funktsionaalsuse lisamisega.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta 2019
PDF