arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebilehe loomine spordiklubile Villu
Nimi Marilin Mättik
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on luua veebileht spordiklubile Villu MTÜle. Töö sisaldab kolme hetkel kõige populaarsema sisuhaldustarkvara võrdlust. Lisaks on töös välja toodud kliendipoolsed funktsionaalsed ning mittefunktsionaalsed nõuded veebilehele. Töös on kirjeldatud valminud veebilehte ning selle valmiseks kasutatud pistikprogramme. Samuti testiti lõpetuseks valminud veebilehte ning määrati kindlaks kas kliendi nõuded said täidetud.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2019
PDF