arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Informaatika bakalaureuse õppekava õpiväljunditest ja üliõpilaste enesehinnangutest
Nimi Tarmo Riivo Tšernjavski
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöös uuriti ainete õpiväljundite saavutamist informaatika 2. ja 3. aasta üliõpilaste korral ning nende arvamust õppeainete tulevase kasulikkuse kohta. Samuti võrreldi 2. ja 3. aasta tudengite hinnanguid ning kaardistati õppekava õpiväljundid õppeainete õpiväljundite kaudu. Lisaks sellele uuriti tudengite erialast töötamist.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2019
PDF