arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Laineteisenduspõhine piltidelt müraeemaldus
Nimi Ott Adermann
Kokkuvõte Käesolev töö uurib laineteisenduste kasutust piltide kvaliteedi parandamise eesmärgil, neilt müra eemaldades. See annab ülevaate erinevates müra tüüpidest ning müraeemaldusmeetoditest. Edasi keskendub töö laineteisenduspõhistele müraeemaldusskeemidele. Samuti uurib töö laineteisenduspõhise müraeemaldusmeetodi ning kokkupakkimise kombineerimise kasulikkust ja pakub välja uue lävendamise tüübi ning muudatuse eksisteerivale BayesShrink meetodile. Pakutud meetod implementeeritakse C# keeles ning selle implementatsiooni tulemusi, jõudlust ning optimaalseid parameetreid analüüsitakse eksperimentaalsete tulemuste abil.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Irina Bocharova, Vitaly Skachek
Kaitsmise aasta 2019
PDF