arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Õppematerjalid kasutamiseks andmebaaside õpetamisel
Nimi Kerli Tootsmann
Kokkuvõte Bakalaureusetöö käigus valmisid õppevideod, mis täiendavad Tartu Ülikoolis andmebaasidega seotud õppeainete praktikume. Töö annab kirjanduse põhjal ülevaate efektiivse õppevideo loomise põhimõtetest ning nimetatud õppeainetes kasutatavast struktuurpäringukeelest. Õppevideoid vajavad praktikumiteemad ning tudengite rahulolu olemasolevate videotega selgusid töö raames läbi viidud küsitluse käigus.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2019
PDF