arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Arvutuslikud mudelid eestikeelsete mõistetevaheliste sarnasuse leidmiseks
Nimi Claudia Kittask
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on testida ja võrrelda erinevaid arvutuslikke mudeleid nende oskuse põhjal hinnata mõistete ja sõnade vahelist sarnasust. Mudelite hinnaguid võrreldakse inimeste hinnangutega. Selleks, et mudelite võimekust hinnata, luuakse uus eestikeelne andmekogu, mis sisaldab sõnapaare ja inimeste poolt annoteeritud sarnasuse hinnanguid. Töös hinnatakse kolme eri kategooriasse kuuluvaid arvutuslikke mudeleid: distributiivseid mudeleid, semantilisi võrke ja tehisnägemise mudeleid. Saadud tulemusi saab kasutada tulevaste mudelite hindamiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eduard Barbu
Kaitsmise aasta 2019
PDF