Metsatulekahjude simulatsioon reaalajas

Nimi
Hannes Saariste
Kokkuvõte
Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade metsatulekahjude tekke, tule leviku ja tüüpide kohta. Nende andmete põhjal implementeeritakse mängumootoris Unity metsatulekahju simulatsioon, mis näitab reaalajas tule levikut, arvestades erinevaid tegureid nagu näiteks materjali niiskus, temperatuur, maastiku tõus ja langus ning tuule kiirus. Simulatsiooni sisendiks on kasutajal võimalik sisestada laserskanneerimise ja satelliitfoto andmed, mille põhjal genereeritakse vastav maastik. Samuti võimaldab programm erinevaid maastikke genereerida protseduuriliselt. Rakendust edasi arendades saab sellest teha näiteks õpetliku mängu, mis näitaks, millist ohtu metsatulekahju kujutab. Samuti sobiks see ka reaalsete olukordade läbimängimiseks ning tuletõrjujate väljaõppeks ja aitaks koostada paremaid plaane metsatulekahjude avastamiseks ja kustutamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF Lisad